top of page

Mestonderzoek

Het doel van mestonderzoek is het geven van bruikbare informatie over uw paard. Dit om te bepalen of uw paard ontwormd moeten worden of niet. Als van alle paarden in een groep apart een mestonderzoek wordt uitgevoerd, zal slechts een gedeelte van de paarden een positieve uitslag hebben. Door drie maal per jaar de mest te laten onderzoeken in combinatie met maatregelen die de infectiedruk verlagen (zoals weidemanagement), kan een goed wormbestrijdingsprogramma worden ontwikkeld. Daarnaast geeft mestonderzoek informatie over mogelijke wormresistentie bij uw paard voor en na de behandeling met een ontworming. Zo test u de effectiviteit van de behandeling. 

Tenslotte kunt u met mestonderzoek de status van nieuwe paarden inschatten. Indien uw eigen paarden goed ontwormd zijn en een lage infectiedruk kennen en er wordt een nieuw paard geïntroduceerd dan kan dit wel eens tot problemen leiden. Controleer dus uw nieuwe paard alvorens deze op uw weide of bij uw andere paarden in de buurt komt.

bottom of page