top of page

Vaccinatie

 

Het doel van vaccinatie is het afweermechanisme van een paard te versterken tegen bepaalde ziekten veroorzaakt door virussen of bacteriën. Middels vaccinatie wordt een deel van, een geïnactiveerd of een levend virus of bacterie geïnjecteerd. Doordat deze geïnactiveerd zijn veroorzaken de entingen op zichzelf geen ziekte. Wel zetten ze het afweermechanisme aan tot de productie van antistoffen. Wanneer een paard dan in het verdere leven in aanraking komt met deze ziekte heeft het al antistoffen en is dus beschermd. 

 

Veulens krijgen via de eerste moedermelk (biest) antistoffen mee van hun moeder. Deze zijn beschermend gedurende de eerste levensweken. De bescherming neemt echter langzaam af. Vanaf 24 weken worden paarden gevaccineerd. Deze vaccinatie dient altijd binnen 21 en 192 dagen na de eerste vaccinatie herhaald te worden. Vervolgens wordt de vaccinatie halfjaarlijks of jaarlijks herhaald. Voor drachtige merries is het verstandig om ze in de laatste 4 maanden van de dracht te vaccineren omdat de merrie dan voldoende afweerstoffen mee zal geven aan het veulen middels de moedermelk. In sommige gevallen eisen sportbonden of internationale organisaties dat er halfjaarlijks wordt gevaccineerd. Informeer dit bij je betreffende sportbond. Standaard worden de paarden gevaccineerd tegen twee ziekten: influenza en tetanus. 

 

Influenza

Zeer besmettelijke voorste luchtweginfectie bij het paard. Verspreiding vindt plaats via de kleine waterdruppeltjes die met hoesten of niezen worden uitgescheiden. 

 

Tetanus

Is een aandoening van het zenuwstelsel veroorzaakt door de tetanus bacterie. Deze bacterie komt onder andere voor in de grond en gedijt goed in paardenmest. De tetanusbacterie ontwikkelt zich met name in diepe wonden maar kan ook spontaan via de mond het lichaam insluiten en daar de ziekte beginnen. De gifstoffen die de bacterie verspreidt tasten de zenuwen en de spieren aan en leiden tot verkramping en extreme spasmen. Indien de ademhalingsspieren worden aangetast leidt dit tot sterfte. Paarden zijn net als mensen en geiten bijzonder gevoelig voor tetanus en reageren vaak niet op de beste behandeling. Tetanus kom ik bijna elk jaar wel tegen, doorgaans bij dieren die niet of onvoldoende gevaccineerd zijn. Mede daarom is vaccineren zo belangrijk! 

Rhinopneumonie

Naast de bovengenoemde standaard basisvaccinaties kan er ook nog voor gekozen worden om uw paard(en) te vaccineren tegen Rhinopneumonie. Rhinopneumonie wordt veroorzaakt door het Equine Herpesvirus type 1 en type 4. In de meeste gevallen geeft het een voorste luchtweginfectie die met name in het najaar en in de winter gezien wordt. Het virus is zeer besmettelijk en in de winter is er nauwer contact tussen paarden omdat ze meer op stal staan. Jaarlijks leest men in het nieuws wel een bericht over de uitbraak van een Rhinopneumonie epidemie. 

bottom of page